Tuesday, January 21, 2014

COPENHAGEN: Mohel resigned to doctors' opposition to circumcision

BT
20. januar, 2014

Han står for omskæringen læger kalder lemlæstelse: Jeg tager det helt roligt

by Jens Anton Havskov
Overrabbiner Bent Lexner, som er den, der personligt foretager de 15-20 årlige rituelle omskæringer af jødiske drengebørn i Danmark, lader sig ikke mærke med, at den store gruppe af almenpraktiserende læger nu sidestiller omskæring af raske med lemlæstelse.

- De må gøre og sige, hvad de vil, og hvis de har den opfattelse, så må jeg jo leve med det. Men jeg kan sige, at jeg tager det helt roligt, siger Bent Lexner til BT.

Langt, langt størstedelen af de 1.000-2.000 omskæringer, som sker herhjemme årligt, udføres på muslimske drenge.

Til forskel fra Mosaisk Trossamfund er det i muslimernes tilfælde læger, der udfører ritualet, hvor forhuden på drengens penis skæres af.

Baggrunden for jødernes omskæring stammer fra Det gamle Testamentes 1. Mosebog, hvor Gud siger til Abraham, at han og hans efterkommere skal bekræfte pagten med Gud ved omskærelsen, som skal udføres på ottende-dagen efter fødslen.

BT (Microsoft translation)

January 20, 2014

He stands for circumcision [which] doctors call mutilation: "I take it quite quietly"

by Jens Anton Havskov
Chief Rabbi Bent Lexner, who is the one who personally carries out the 15-20 annual ritual circumcisions of Jewish boy children in Denmark, allows himself not to notice that the large group of general practitioners now compares circumcision of healthy [children] with mutilation.


"They must do and say what they want, and if they have the view, so I must live with it. but I can say that I take it quite calmly," says Bent Lexner to BT.

By far the vast majority of the 1,000-2,000 circumcisions that happen at home annually, are carried out on Muslim boys.

Unlike Mosaic [Jewish] faith communities, in the Muslims' case, [it is] doctors who perform the ritual, in which the foreskin of the boy's penis is cut off.

The origins of Jewish circumcision is derived from the Old Testament's first book, Genesis, where God says to Abraham, that he and his descendants shall confirm the Covenant with God by circumcision, to be performed on the eighth day after birth.

[Bent Lexner is the rabbi who denied there were any complications in 1000 circumcisions he had performed and was called on it by a senior paediatrician.]

No comments:

Post a Comment