Tuesday, January 21, 2014

COPENHAGEN: 7 out of 10 Danes support infant circumcision ban

BT
20. januar 2014

Danskerne: Forbyd omskæring

Af Jens Anton Havskov
Syv ud af ti danskere vil have indført forbud mod omskæring af drengebørn. Fuldstændig som det siden 2003 har været ulovligt at omskære piger.

Det klare svar fremgår af en spørgeundersøgelse, som YouGov har udført for MetroXpress i juli 2013.

I undersøgelsen svarer 71 procent ja til, at der bliver indført forbud, mens 17 procent svarer nej. 12 procent ved ikke.

Målingen er lavet i kølvandet på, at sundhedsminister Astrid Krag (SF) slog fast, at regeringen ikke ønsker et forbud mod de omdiskuterede omskæringer, men i stedet lovede at øge tilsynet med dem.

Lena Nyhus, forkvinde for Intact Denmark, der kæmper for at få forbudt omskæring, sagde i forbindelse med undersøgelsen til MetroXpress, at svarene viser, politikerne er ude af trit med befolkningen og virkeligheden:
- Danmark er et land, som normalt går forrest, når det kommer til at beskytte børn. Nu må politikerne på Christiansborg komme med. Der må ikke skæres i piger, der må ikke skæres i hunde eller heste, men der må gerne skæres i drenge. Det strider jo mod enhver fornuft, når vi ved, at man fjerner 10.000-40.000 føleorganer fra penis, når man skærer forhuden af, sagde Lena Nyhus.

BT (Microsoft translation)
January 20, 2014

Danes: prohibit circumcision

by Jens Anton Havskov
Seven out of ten Danes want there to be a ban on the circumcision of baby boys, completing [the law] as it has since 2003 been illegal to circumcise girls.

The clear answer is shown by a survey carried out by YouGov for MetroXpress in July 2013.
In the study 71 percent [attach] Yes to [the question] that there will be a ban, while 17 percent match no. 12 percent do not [take a stand].

The measurement is made in the wake of that health minister Astrid Krag (SF) stated that the Government did not want a ban on the controversial circumcision, but instead promised to increase supervision of them.

Lena Nyhus, chairwoman of Intact Denmark, which is struggling to get circumcision banned, said in connection with the investigation to the MetroXpress, the answers show that politicians are out of touch with the people and reality:

"Denmark is a country which normally takes the lead when it comes to protecting children. Now, the politicians at Christiansborg [Parliament building] come with 'Do not cut into girls [and] don't cut into dogs or horses, but there boys may be cut into'. It is, after all, against all common sense, when we know that [you are] removing 10,000-40,000 sensory nerves from the penis when you cut the foreskin off," said Lena Nyhus.

No comments:

Post a Comment