Tuesday, January 21, 2014

COPENHAGEN: Doctors' body condemns non-therapeutic circumcision

DSAM (Dansk Selskab for Almen Medicin)
20. december 2013

Kommentar til vejledning om omskæring af drenge

Sundhedsstyrelsen har sendt 'Vejledning om omskæring af drenge' i høring'. DSAM's bestyrelse har drøftet høringsudkastet og er enige om, at der kun må udføres omskæring, når der foreligger medicinsk indikation. Hvis der udføres omskæring uden medicinsk indikation, er der tale om lemlæstelse.
Høringsfristen er den 21. januar 2014.
Danish Association for General Medicine
20 December 2013

Note for guidance on circumcision of boys

The Health Agency has sent its out consultation document 'Guidance on circumcision of boys'. The DSAM's Board of Directors has discussed the consultation draft and agree that circumcision may only be performed when there is medical indication for it. If circumcision is performed without a medical indication, it is mutilation.

Consultation deadline is January 21, 2014.

No comments:

Post a Comment